Europa

DG HOME elaborează și pune în aplicare politicile Comisiei cu privire la:

 • Migrație și azil
 • Granițe și securitate

Migrație și azil: ce face Comisia

Comisia elaborează o politică comună în materie de migrație și azil pentru a gestiona criza refugiaților. Aceasta va ajuta Europa să valorifice oportunitățile și să facă față provocărilor reprezentate de mobilitatea transfrontalieră tot mai mare. Aceasta presupune:

 • protejarea celor care au nevoie de adăpost
 • combaterea migrației ilegale
 • salvarea de vieți pe mare și securizarea frontierelor externe ale UE
 • garantarea liberei circulații a persoanelor în spațiul Schengen
 • o mai bună organizare a migrației legale
 • o mai bună integrare a cetățenilor non-UE în societățile din UE

Obiective

 • asigurarea implementării depline de către toate statele membre UE a Sistemului European Comun de Azil (SECA)
 • reducerea stimulentelor pentru migrația ilegală, combaterea contrabandei și creșterea eficienței politicilor de returnare
 • securizarea frontierelor externe prin creșterea finanțării și consolidarea rolului agenției europene de pază la frontiere, Frontex
 • garantarea funcționării spațiului Schengen fără frontiere interne
 • promovarea migrației legale a persoanelor care dețin abilitățile de care Europa are nevoie
 • întărirea cooperării cu țările non-UE pentru repatrierea rapidă a migranților ilegali
 • https://ec.europa.eu/home-affairs/index_en

  Convenția ONU privind drepturile copilului, articolul 31

  1. Statele părți recunosc dreptul copilului la odihnă și la vacanță, dreptul de a practica activități recreative proprii vârstei sale, de a participa liber la viața culturală și artistică.
  2. Statele părți respectă și promovează dreptul copilului de a participa pe deplin la viața culturală și artistică și încurajează punerea la dispoziția acestuia a mijloacelor adecvate de petrecere a timpului liber și de desfășurare a activităților recreative, artistice și culturale, în condiții de egalitate.