Pilotní projekty

Experimentování – zřízení sítě LAB 31: herní a kulturní aktivity založené na článku 31 Úmluvy o právech dítěte, zacílené na mladistvé cizince, obzvláště na mladistvé bez doprovodu a místní mládež z pilotních měst.

Workshop LAB 31 je zaměřený na mladé migranty, zvláště na mladistvé bez doprovodu a mladistvé v 8 pilotních městech: Crotone, Lorca-Murcia, Nicosia, Liverpool, Praha, Bukurešť, Galati, Forest.

Každý pilotní workshop se následuje metodologický rámec sdílený a uznaný ostatními partnery, který je možný přizpůsobit konkrétní situaci v pilotních městech (např. na základě pohlaví – chlapci a dívky, nebo obojí, na základě preferencí dané skupiny (sporty, kultura, hudba,…)

Očekávané výsledky

Zřízení sítě workshopů LAB 31 v různých zemích a poskytnutí modelu, příkladu dobré praxe v integraci a aktivní participaci nezletilých cizinců ze sousedství tak, aby bylo možno jej reprodukovat v dalších zemích.

Pomáhat nezletilým, zejména těm bez doprovodu, aby komunikovali s místní komunitou, aby se snížila jejich izolace a byly odstraněny překážky skrze jejich oblíbený sport, hudbu a herní aktivity. Díky jazykové podpoře a zajištění konkrétní pomoci nezletilým (nezletilým bez doprovodu, kteří přijeli do nové země), by se měli lépe přizpůsobit svému novému prostředí.

Testovací období je nezbytné k tomu, aby byl potvrzen metodologický rámec vyvinutý partnery. Kontrola důvěryhodnosti a efektivnosti metodologického rámce: využití „hry“ – která je chápána jako hra a zábava, kulturní a sportovní aktivity – jako nástroj lokální integrace nezletilých cizinců.

Cílová skupina workshopů: nezletilí cizinci pocházející ze třetích zemí, zahrnutí jsou také nezletilí cizinci bez doprovodu a místní mládež z hostující komunity, stáří 6 až 18 let.

Cílem projektu je umožnit mladým nezletilým cizincům, aby se aktivně podíleli na životě místní komunity, aby byli uznáni jako jednotlivci a aby byli respektováni. Dalším cílem je být důležitým hráčem v jejich životě na lokální úrovni.

Pilot Project in
Belgium

Find out more

Pilot Project in
Italy

Find out more

Pilot Project in
Romania

Find out more

Pilot Project in
Czech Republic

Find out more

Pilot Project in
Cyprus

Find out more

Pilot Project in
United Kingdom

Find out more

Pilot Project in
Spain

Find out more