Hlavní aktivity

WP1

 • Definice metodologických nástrojů potřebných pro dosažení experimentálních workshopů LAB 31
 • Rozvinout alternativní přístup k nezletilým cizincům pocházejících ze třetích zemí, obzvláště k nezletilým cizincům bez doprovodu, kteří se budou účastnit herních, odpočinkových a kulturních aktivit v hostitelské komunitě.
 • Určit a stanovit společnou metodologii sdílenou mezi partnery za účelem testování a rozvíjení homogenní sítě pilotních workshopů.
 • Stimulovat sdílení vědomostí a zkušeností prostřednictvím sběru dobré praxe na společenském a kulturním poli, kde cílová skupina jsou nezletilí pocházející ze třetích zemí, zejména ti bez doprovodu.
 • Poskytnout příklady úspěšné praxe, která podnítí účast nezletilých, zejména těch bez doprovodu, na místních kulturních a společenských iniciativách.
 • Příručka dobré praxe – definice dobré praxe v práci s mladistvými cizinci skrze kulturní a sportovní aktivity v partnerských zemích, navrhnutí příručky dobré praxe.
 • Poradní komise – zřízení poradní komise v každém pilotním městě (Crotone, Bukurešť, Galati, Praha, Liverpool, Lorca-Murcia, Nicosia, Forest) spojující hlavní zainteresované strany.

WP2

Testovat a měřit alternativní přístup zaměřený na zvýšení účasti mladistvých cizinců pocházejících ze třetích zemí, zejména těch bez doprovodu, na herních aktivitách – na základě článku Úmluvy o právech dítěte: kulturní, odpočinkové a sportovní aktivity v hostitelské komunitě. 8 pilotních workshopů: Crotone, Liverpool, Murcia-Lorca, Praha, Forest, Bukurešť, Galati, Nicosia.

WP3

 • Potlačovat negativní obraz mladistvých přicházejících odnikud pomocí informační kampaně na místní úrovni, ale také v médiích, které mají významný dopad na veřejnost všech věkových kategorií.
 • Růst povědomí skrze televizní videoklipy o nezletilých cizincích. A to jazykem přizpůsobeným široké veřejnosti.
 • Dny otevřených dveří ke zvýšení povědomí v rámci aktivit LAB 31 pro celou veřejnost, zejména pro děti. « Herní « den pro veřejnost. Prezentace různých iniciativ vedených během workshopu.
 • Semináře ve školách zaměřené na význam práva na hru jako integračního nástroje a na koncept LAB31.
 • Navrhování a koncipování brožury práva na hru.

WP4

 • Webová stránka
 • Produkování publikací
 • Dokumentární film o pilotních workshopech.