Proiecte pilot

Experimentare – instituirea unei rețele Lab31: activități culturale și bazate pe joacă, conform articolului 31 din Convenția privind drepturile copilului, adresate minorilor străini, în special MSN, precum și copiilor localnicilor din orașele pilot.
Workshop Lab31 care vizează integrarea tinerilor migranți străini, în special MSN, în rândul tinerilor din 8 orașe pilot: Crotone, Lorca-Murcia, Nicosia, Liverpool, Praga, București și Galați, Forest.

Rezultate scontate

Instituirea unei rețele de workshop-uri LAB31 în diferitele țări și furnizarea unui model, a unui exemplu de bune practici în ceea ce privește integrarea și participarea activă a minorilor străini la viața comunității gazdă, model care să fie reprodus cu succes și în alte țări.

Sprijinirea minorilor, în special a minorilor neînsoțiți, să comunice cu comunitatea locală, să reducă izolarea și să elimine barierele, prin activitățile sportive, muzicale și recreative preferate, datorită unui suport lingvistic, precum și furnizarea de asistență minorilor (și minorilor neînsoțiți care doar au ajuns într-o țară nouă) pentru a se adapta mai bine la noul mediu.

Grup țintă pentru workshop-uri: minori străini din țări terțe, inclusiv MSN și tineri din comunitățile gazdă, cu vârsta cuprinsă între 6 și 18 ani.

Proiectul își propune să faciliteze participarea activă a minorilor străini la viața comunității locale, precum și să îi ajute să fie recunoscuți și respectați la nivel individual. Proiectul va fi un actor major în viața lor la nivel local.

Pilot Project in
Belgium

Find out more

Pilot Project in
Italy

Find out more

Pilot Project in
Romania

Find out more

Pilot Project in
Czech Republic

Find out more

Pilot Project in
Cyprus

Find out more

Pilot Project in
United Kingdom

Find out more

Pilot Project in
Spain

Find out more