Activitati principale

WP1

 • Definirea instrumentelor metodologice necesare pentru derularea workshop-urilor experimentale LAB31.
 • Dezvoltarea unei abordări alternative pentru ca minorii străini proveniți din țări terțe, în special MSN, să participe la activități bazate pe joc, recreative și culturale în comunitatea gazdă.
 • Identificarea și definirea unei metodologii comune asumate în comun de partenerii implicați, pentru a testa și dezvolta o rețea omogenă de workshop-uri pilot.
 • Stimularea împărtășirii de cunoștințe și experiențe prin colectarea de bune practici în domeniul social și cultural, adresate tinerilor din țări terțe, îndeosebi MSN.
 • Furnizarea de exemple de practici de succes în stimularea participării tinerilor, și mai ales a minorilor neînsoțiți, la inițiative culturale și sociale locale.
 • Ghid de bune practici – Definirea de bune practici în privința minorilor străini, prin activități culturale și sportive în țările partenere, elaborarea unui ghid de bune practici.
 • Comitete consultative – Instituirea în fiecare oraș pilot (Crotone, București, Galați, Praga, Liverpool, Lorca-Murcia, Nicosia, Forest) a unui comitet consultativ care să aducă laolaltă principalii actori locali

WP2

Testarea și măsurarea unei abordări alternative menite să crească participarea minorilor străini din țări terțe, în special MSN, în activități bazate pe „JOACĂ” – în conformitate cu articolul 31 din Convenția privind drepturile copilului: activități culturale, recreative și sportive în comunitatea gazdă. 8 workshop-uri pilot: Crotone, Liverpool, Murcia-Lorca, Praga, Forest, București, Galați, Nicosia.

WP3

 • Combaterea imaginii negative a tinerilor care vin de nicăieri, printr-o campanie de informare la nivel local dar și în mass-media, cu impact semnificativ asupra publicului de toate vârstele.
 • Clip TV de sensibilizare cu privire la minorii străini.
 • Zile ale porților deschise pentru public, în special copii, la activitățile LAB31, cu scopul sensibilizării acestora. „Joacă” Zi cu publicul. Prezentarea diferitelor inițiative desfășurate pe durata workshop-ului
 • Seminare în școli privind semnificația dreptului la joacă, ca instrument de integrare, precum și privind conceptul Lab 31
 • Elaborarea unei broșuri privind dreptul la joacă

WP4

 • Website
 • Producție – publicații
 • Film documentar privind workshop-urile pilot
 • Conferință finală