Proiect

Proiectul își propune să promoveze participarea minorilor străini, inclusiv a minorilor străini neînsoțiți (MSN), la viața culturală și socială a comunității gazdă, prin inițiative culturale și jocuri specifice împreună cu populația locală. Lab31 va oferi un model inovator de integrare a minorilor străini și va asigura participarea activă a acestora prin intermediul jocului.

Activități

Identificarea bunelor practici existente în privința integrării minorilor străini la nivel local. Dezvoltarea și testarea unei abordări alternative pentru integrarea minorilor străini însoțiți sau neînsoțiți în rândul tinerilor nativi, prin joc și activități culturale. 8 proiecte pilot Lab31 – workshop-uri bazate pe activități recreative precum sport, dans, muzică etc. Dezvoltarea de instrumente inovatoare de conștientizare.

Grup țintă: minori străini, inclusiv MSN, cu vârsta cuprinsă între 6 și 18 ani.

Rezultate scontate

Dezvoltarea unui model de integrare și participare activă a minorilor străini în comunitatea gazdă, prin activități recreative și culturale. Sprijinirea tinerilor și copiilor străini, fără discriminare, să devină pe deplin conștienți de dreptul lor de a se juca, potrivit articolului 31 din Convenția privind drepturile copilului. Schimbarea atitudinii societății civile față de minorii străini, începând cu tinerii. Reducerea excluziunii.

Rezultate principale

Un model alternativ pentru participarea minorilor străini în viața comunității locale: 8 workshop-uri pilot bazate pe „joacă” (activități culturale și jocuri pentru minori și copiii din comunitate): discuții de concertare cu actorii locali; clipuri video de sensibilizare; zile ale porților deschise pentru prezentări, seminare în școli; film documentar privind experiența acumulată în urma workshop-urilor. DVD, conferința finală, publicații.