Evropa

Generální ředitelství pro migraci a vnitřní věci rozvíjí a realizuje politiku Komise ohledně:

 • migrace a azylu
 • hranic a bezpečnosti

Migrace a azyl: co dělá Komise

Komise rozvíjí všeobecnou politiku migrace a azylu, aby zvládla uprchlickou krizi. Pomáhá Evropě využít příležitostí a řešit výzvy vzrůstající přeshraniční mobility, což zahrnuje:

 • ochranu těch, kteří potřebují přístřeší
 • omezení nelegální migrace
 • záchrana životů na moři a zabezpečení evropských vnějších hranic
 • zaručení volného pohybu osob v rámci Schengenského prostoru
 • lepší organizace legální migrace
 • lepší integrace neevropských občanů do společnosti EU

Cíle

 • zajistit, aby všechny země EU plně zavedly Společný evropský azylový systém (CEAS)
 • omezit motivaci pro nelegální migraci, bojovat proti pašování a zvýšit účinnost návratové politiky
 • chránit lépe vnější hranice díky zvýšení finančních zdrojů a výraznější roli Evropské agentury pro hranice Frontex
 • ochránit funkce vnitřních hranic volného Schengenského prostoru
 • prosazovat legální migraci u osob s dovednostmi, které jsou v Evropě potřebné
 • více kooperovat se zeměmi, které nejsou členy EU, ohledně hladkého návratu do vlasti nelegálních migrantů

For further information: https://ec.europa.eu/home-affairs/index_en

Úmluva OSN o právech dítěte, čl. 31

 1. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají právo dítěte na odpočinek a volný čas, na účast ve hře a oddechové činnosti odpovídající jeho věku, jakož i na svobodnou účast v kulturním životě a umělecké činnosti.
 2. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají a zabezpečují právo dítěte na účast v kulturním a uměleckém životě a napomáhají k tomu, aby dětem byly poskytovány odpovídající a rovné možnosti v oblasti kulturní, umělecké, oddechové činnosti a využívání volného času.