ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

WP1

 • Ορισμός μεθοδολογικών εργαλείων που απαιτούνται για την επίτευξη των πειραματικών εργαστηρίων LAB 31
 • Αναπτύξτε μια εναλλακτική προσέγγιση για τους αλλοδαπούς ανήλικους που προέρχονται από τρίτες χώρες, ιδίως των ασυνόδευτων, ώστε να συμμετέχουν σε δραστηριότητες παιχνιδιού, αναψυχής και πολιτιστικής δραστηριότητας στην κοινότητα υποδοχής. Προσδιορίστε και καθορίστε μια κοινή μεθοδολογία, κοινή μεταξύ των εταίρων, προκειμένου να δοκιμάσετε και να αναπτύξετε ένα ομοιογενές δίκτυο πιλοτικών εργαστηρίων.
 • Ενθαρρύνετε την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μέσω συλλογής καλών πρακτικών στον κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα, που απευθύνονται σε ανήλικους οι οποίοι προέρχονται από τρίτες χώρες, ειδικότερα σε ασυνόδευτους ανήλικους. Δώστε παραδείγματα επιτυχημένων πρακτικών για την τόνωση της συμμετοχής των ανηλίκων και ιδιαίτερα των ασυνόδευτων ανηλίκων στις τοπικές πολιτιστικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες. Οδηγός ορθών πρακτικών – Ορισμός ορθών πρακτικών στον τομέα των αλλοδαπών ανηλίκων, μέσω πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων στις χώρες εταίρους, με τη σύνταξη οδηγού ορθών πρακτικών
 • Συμβουλευτικές επιτροπές – Δημιουργία συμβουλευτικής επιτροπής σε κάθε πιλοτική πόλη (Κρότονας, Βουκουρέστι, Γκαλάτι, Πράγα, Λίβερπουλ, Λόρκα-Μούρθια, Λευκωσία, Φόρεστ) η οποία να συγκεντρώνει τους κύριους τοπικούς φορείς.

WP2

Δοκιμάστε και σταθμίστε μια εναλλακτική προσέγγιση που στοχεύει στην αύξηση της συμμετοχής αλλοδαπών ανηλίκων προερχομένων από τρίτες χώρες, ιδιαίτερα ασυνόδευτων, σε δραστηριότητες «ΠΑΙΞΤΕ» – με βάση το Άρθρο 31 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού: πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές δραστηριότητες στην κοινότητα υποδοχής. 8 pilot workshops : Κρότονας, Λίβερπουλ, Λόρκα-Μούρθια, Πράγα, Φόρεστ, Βουκουρέστι, Γκαλάτι, Λευκωσία.

WP3

 • Καταπολεμήστε την αρνητική εικόνα των νέων που προέρχονται από το πουθενά μέσω μιας ενημερωτικής εκστρατείας σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε μέσα ενημέρωσης τα οποία έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο ευρύ κοινό και τα οποία συμπεριλαμβάνουν όλες τις ηλικίες.
 • Τηλεοπτικό βίντεο για ευαισθητοποίηση αναφορικά με ξένους ανήλικους.
 • Ανοιχτές ημέρες για το κοινό γενικά και για τα παιδιά ειδικότερα, κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων LAB31 για την ευαισθητοποίηση. Ημέρα «Παίξτε» με το κοινό. Παρουσίαση των διαφόρων πρωτοβουλιών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου
 • Σεμινάρια στα σχολεία σχετικά με τη σημασία του δικαιώματος στο παιχνίδι ως οργάνου ολοκλήρωσης και ως προς την έννοια του Lab 31
 • Σύνταξη και σχεδιασμός φυλλαδίου σχετικά με το δικαίωμα στο παιχνίδι

WP4

 • Παραγωγή-Δημοσιεύσεις
 • Ταινία ντοκιμαντέρ για πιλοτικά εργαστήρια.