ΕΥΡΩΠΗ

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων αναπτύσσει και εκτελεί τις πολιτικές της Επιτροπής αναφορικά με:

 • Μετανάστευση και άσυλο
 • Σύνορα και ασφάλεια

Μετανάστευση και άσυλο: τι κάνει η Επιτροπή

Η Επιτροπή αναπτύσσει κοινή πολιτική μετανάστευσης και ασύλου για τη διαχείριση της κρίσης των προσφύγων. Θα βοηθήσει την Ευρώπη τόσο να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες όσο και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις τής αυξημένης διασυνοριακής κινητικότητας. Αυτό περιλαμβάνει:

 • προστασία όσων χρειάζονται καταφύγιο
 • περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης
 • τη διάσωση ζωών στη θάλασσα και τη διασφάλιση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ
 • διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων εντός της περιοχής Σένγκεν
 • καλύτερη οργάνωση της νόμιμης μετανάστευσης
 • καλύτερη ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στις κοινωνίες της ΕΕ

Στόχοι

 • να διασφαλίσει ότι όλες οι χώρες της ΕΕ θα εφαρμόσουν πλήρως το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου (ΚΕΣΑ)
 • να μειώσει τα κίνητρα για παράνομη μετανάστευση, να καταπολεμήσει το λαθρεμπόριο και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των πολιτικών επιστροφής
 • να προστατεύσει καλύτερα τα εξωτερικά σύνορά μας, χάρη στην αυξημένη χρηματοδότηση και τον πιο σημαντικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Συνόρων FRONTEX
 • να διασφαλίσει τη λειτουργία της ελεύθερης ζώνης Σένγκεν στα εσωτερικά σύνορα
 • να προωθήσει τη νόμιμη μετανάστευση των ατόμων με δεξιότητες οι οποίες απαιτούνται στην Ευρώπη
 • η στενότερη συνεργασία με χώρες εκτός ΕΕ για τον ομαλό επαναπατρισμό παράνομων μεταναστών

https://ec.europa.eu/home-affairs/index_en

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Άρθρο 31

 1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παιδιού να ξεκουράζεται και να αναπαύεται, να συμμετέχει σε δραστηριότητες παιχνιδιού και αναψυχής κατάλληλες για την ηλικία του παιδιού και να συμμετέχει ελεύθερα στην πολιτιστική ζωή και την τέχνη.
 2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα σέβονται και θα προάγουν το δικαίωμα του παιδιού να συμμετέχει πλήρως στην πολιτιστική και καλλιτεχνική ζωή και θα ενθαρρύνουν την παροχή κατάλληλων και ίσων ευκαιριών για πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, ψυχαγωγικές και αναπαυτικές δραστηριότητες.