ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Πειραματισμός – δημιουργία ενός δικτύου Lab31: δραστηριότητες και πολιτιστικές δραστηριότητες βασισμένες στο Άρθρο 31 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που να απευθύνεται σε αλλοδαπούς ανήλικους, ιδίως ασυνόδευτους, και ντόπιους νέους από τις πιλοτικές πόλεις.

Το εργαστήριο Lab31 στοχεύει στην ενσωμάτωση νεαρών αλλοδαπών μεταναστών, ιδιαίτερα ασυνόδευτων και νεαρών της περιοχής, σε 8 πιλοτικές πόλεις: Κρότονα, Λόρκα-Μούρθια, Λευκωσία, Λίβερπουλ, Πράγα, Βουκουρέστι και Γκαλάτι, Φόρεστ.

Περιμένετε τα αποτελέσματα

Δημιουργήστε δίκτυο εργαστηρίων LAB31 στις διάφορες χώρες και δώστε ένα μοντέλο, ένα παράδειγμα καλής πρακτικής για την ένταξη και την ενεργό συμμετοχή αλλοδαπών ανηλίκων στην κοινότητα υποδοχής, το οποίο θα αναπαραχθεί με επιτυχία σε άλλες χώρες.
Βοηθήστε τους ανήλικους, τους ασυνόδευτους ανηλίκους ειδικότερα, να επικοινωνήσουν με την τοπική κοινότητα, να μειώσουν την απομόνωση και να απομακρύνουν τα εμπόδια μέσω των αγαπημένων δραστηριοτήτων τους στον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι χάρη σε μια γλωσσική υποστήριξη και δώστε ειδική βοήθεια στους ανήλικους (τους ασυνόδευτους ανήλικους που μόλις έφτασαν σε μια νέα χώρα) να προσαρμοστούν καλύτερα στο νέο τους περιβάλλον.

Στόχος εργαστηρίων

Οι ανήλικοι αλλοδαποί που προέρχονται από τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων, και οι ντόπιοι ανήλικοι από τις κοινότητες υποδοχής, ηλικίας 6 έως 18 χρόνων.
Στόχος του έργου είναι να δοθεί η δυνατότητα στους ανήλικους αλλοδαπούς να συμμετέχουν ενεργά στην τοπική κοινωνία, να αναγνωρίζονται ως άτομα και να γίνονται σεβαστοί. Να γίνουν ένας κορυφαίος παίκτης στη ζωή τους σε τοπικό επίπεδο.

Pilot Project in
Belgium

Find out more

Pilot Project in
Italy

Find out more

Pilot Project in
Romania

Find out more

Pilot Project in
Czech Republic

Find out more

Pilot Project in
Cyprus

Find out more

Pilot Project in
United Kingdom

Find out more

Pilot Project in
Spain

Find out more